Schanskrant nr. 11 november 2019

Terug van weggeweest!

De mannen- en gemengde zweethutten staan vanaf de maand november weer gepland. Ton de Pagter gaat deze zweethutten geven op De Schans. En met de terugkeer van de hutten is ook Henk Waltman weer terug van weggeweest. Henk is in den beginne van De Schans (25 jaar geleden) betrokken geweest bij het begeleiden van de zweethut rituelen. Hij gaat het komende jaar Ton ondersteunen. De eerste mannenhut is op 23/24 november en de gemengde zweethut 21/22 maart.

Nieuw gezicht op het secretariaat  

Vorige week hebben we afscheid genomen van Manon. Wij zijn haar dankbaar voor het vele werk wat zij de afgelopen jaren, met veel enthousiasme en passie, verzet heeft. Zij wordt opgevolgd door Analine. Vanaf nu is het  goed mogelijk dat je Analine aan de telefoon krijgt, zij jouw mail beantwoord of dat je haar ontmoet  tijdens het inschrijven bij de start van de training. 

Voor de snelle beslissers! 

Er is nog plaats in de volgende trainingen:

8 t/m 10 november - START De Ont-dekkingstocht – Traject: Leef jouw leven! Wil jij je vrij voelen om je eigen keuzes te maken en je daar niet schuldig over te voelen? Wil jij je kunnen verbinden met anderen mensen zonder jezelf weg te geven? Wil je steun ontvangen zonder het gevoel te hebben iets terug te moeten doen? Ont-dek hoe je verstrikt zit in jouw familiesysteem en wat je kunt doen om je vrij te voelen. Een traject van 3 x 3 dagen met een vaste groep.

8 t/m 10 november - Verbindend Communiceren: Hoe wij communiceren bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relaties, die wij met anderen hebben. Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van onze doelen, zowel privé als op het werk. Je leert je te verbinden met je gevoelens en behoeften, zodat je handelen gericht is op wat goed voelt.

Greep uit andere activiteiten in november en december

21 nov  Licht op Rouw: Mensen hebben te maken met verlies in het leven. O.a. het verlies van een geliefde, een kind, een vriend/in, het verlies van je gezondheid of van een verwachting over het leven die niet wordt vervuld. Er wordt stil gestaan bij jouw rouwverwerking. Waar je ook bent in je rouwproces en met welke gevoelens je ook rondloopt, je bent welkom!

29 nov Zeg wat je voelt en voel wat je zegt - Keel (chakra 5): Na het KEEL verdiepingsblok zal je meer in verbinding zijn met jouw werkelijke geluid en de beweging die je daarin al dan niet wilt maken. Herken je dit? Je praat maar raak terwijl je helemaal niet voelt wat je zegt? Je zegt Ja terwijl je Nee bedoelt of andersom? Je wilt iets zeggen en je krijgt het je strot niet uit. 

13 dec Tantra voor Vrouwen: In dit weekend ga je in een bedding van vrouwenenergie onderzoeken hoe jij met je eigen intimiteit en seksualiteit omgaat. Er wordt gewerkt rondom thema’s als: contact, intimiteit, verlangen, levenslust, grenzen en de schaduwkant van het beleven van je seksualiteit.

Trainingen rond de feestdagen in december!

De donkere dagen rond Kerst & de jaarwisseling, zijn bij uitstek het moment om van een druk jaar op adem te komen en contact te maken met je levensenergie. Ook een tijd waar mensen behoefte hebben aan verbinding, warmte, bezinning en gezelligheid. In deze periode zijn er 2 trainingen op De Schans.

20 t/m 23 december - Kerst-Ademen: Je wordt in een warme en geborgen sfeer meegenomen naar de plaatsen in je lichaam waar jij spanning voelt. Vaak onbewust ben je oppervlakkiger gaan ademen. Daarmee houd jij jouw emoties onder controle. Door bewust te ademen zul je meer verbinding gaan voelen, je hart openen en met mildheid kijken naar hoe je jezelf tot nu toe hebt laten zien aan de buitenwereld. Maak herboren een stap naar het nieuwe jaar! 

 27 t/m 30 december - "De Langste Nachten":  We staan stil bij het afgelopen jaar, waarna je met dankbaarheid op deze periode kunt terugkijken. We kijken zowel naar de pijnlijke gebeurtenissen, om ze een plek te geven en zachter te laten worden, als naar de menselijke rijkdom en warmte die het jaar ons gebracht heeft.

Trajecttrainingen december en voorjaar 2020

12 december START Tocht naar Huis (mannentraining): In deze tocht staat het thema persoonlijk leiderschap centraal. Jij loopt een stukje van je eigen heldentocht. Aan de hand van rituelen markeren we de stappen die je zet in de ontwikkeling van je eigen leiderschap. Vervolgens werken we het thema `thuiskomen' op verschillende manieren uit.

7 februari START Echtgenoten/ echt-genieten (voor koppels): je bent langere tijd op weg met elkaar, in een vaste groep. In deze training is er meer tijd om dat wat je ontdekt, ervaart en deelt een plek te geven en te laten beklijven. Hierdoor ga je een verdieping in je relatie ervaren. De weekenden bieden ruimte voor romantiek, verrassing en ontroering.

Maandelijks terugkerende activiteiten op de Schans

Op 6 november en 4 december zijn er weer Massage Ontmoetingsavonden gepland. Voor iedereen die de behoefte voelt om anderen te ontmoeten en samen massages uit te wisselen. En 19 november en 10 december de maandelijkse avond voor vrouwen: "Vrouwen in het Veld"

Dansend de Alpe d’huZes!

Jan Brinkman is een bekende op De Schans. Hij gaat komend jaar weer meedoen aan Alpe'd Huzes, waarbij hij dansend de 1100 meter hoge berg wil bedwingen (wat inspanning betreft te vergelijken is met het lopen van een marathon). Hij heeft de droom om dit samen met een groep van 10-20 mededansers te doen op 3 juni aanstaande en nu zoekt hij dansers en/of sponsoren.
Meer informatie? Bel gerust (+31 -(0)61204 6550). 

Je kunt ook op zijn actiepagina en  teampagina kijken voor een indruk van deze actie:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/janbrinkman/alpe-dhuzes-2020
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Dansend-bergop-tegen-kanker-

Agenda

november
6 nov    Massage Ontmoetingsavond Opoeteren
8 nov    De Ont-dekkingstocht – Traject
8 nov    Verbindend Communiceren
19 nov   Vrouwen in het veld
21 nov   Licht op Rouw
22 nov   Tantra voor Koppels – Verdieping! (wachtlijst)
23 nov   Mannen Zweethut
29 nov   Zeg wat je voelt en voel wat je zegt - Keel (chakra 5) 


december 
4 dec      Massage Ontmoetingsavond Opoeteren
10 dec    Vrouwen in het veld
12 dec    De Tocht naar Huis - traject training voor mannen
13 dec    Tantra voor Vrouwen
20 dec    Op Adem Komen (Kerstademen)
27 dec    De Langste Nachten