Levensthema's

Wat houdt je bezig

In een mensenleven spelen twee grote thema’s. Aan de ene kant is er een groot verlangen naar zelfstandigheid en aan de andere kant is er het verlangen naar verbinding. Wij kunnen ons verbinden met andere mensen, dieren, iets abstracts zoals werk, of met de natuur of God.

Verlies

Als mens hechten we ons aan datgene waarmee wij ons verbinden. Des te sterker de band des te groter zal de pijn zijn bij verlies. Dit verlies voelt vaak alsof we een deel van onszelf zijn kwijtgeraakt. Verlies en afscheid horen bij het leven van de mens en toch hebben wij het er vaak moeilijk mee. Verlies doet pijn. De opdracht na verlies is dan ook dat we ons het kwijtgeraakte deel weer toe-eigenen. Het in ons hart sluiten. Pijn toelaten kunnen mensen alleen maar als er bedding en veiligheid is. Een model waarin de verwerking van verlies is uitgerwerkt heet de contactcirkel. Hierin zie je de stappen terug die wij als mens doormaken om de pijn na een verlies te helen.

Contactcirkel

Je plek in het stamgezin

De plek die je in het leven inneemt, heeft veel te maken met de plek die je in je stamgezin had. Hoe stond je ten opzichte van vader en moeder en ten opzichte van eventuele broertjes en zusjes. Het kan zijn dat je vroeger taken op je hebt genomen die niet horen bij de plek van het kind, bijvoorbeeld zorgen voor een ouder. Deze taak is te groot voor een kind en omdat een kind dit doet uit (kinderlijke) liefde ontstaat er pijn en verwarring. De kans is groot dat iemand die dit als kind heeft meegemaakt, nog steeds op zoek is naar een oplossing voor die pijn en verwarring.

Intense gebeurtenissen

Gebeurtenissen die zo heftig (beangstigend) zijn dat ons zenuwstelsel ze niet direct kan verwerken, noemen wij trauma. Denk hierbij aan ongelukken, geweld of misbruik. Ook verlies kan traumatisch zijn. Het verleden, waarin het trauma plaats vond, kunnen wij niet veranderen. Echter door het lichamelijk ervaren in het heden, kunnen we stapje bij beetje de vastgehouden energie loslaten. Belangrijk is dat het heden uitgangspunt blijft.

In een situatie die ons overspoelt met emotie (waarvan angst meestal de grootste component is) moeten we handelend optreden, ons leven redden. Of dit nu werkelijk zo is of dat we het alleen zo beleven, maakt niet uit. We vechten, vluchten of bevriezen.

Daarna moet de gebeurtenis in onze persoonlijkheid geïntegreerd worden. Gebeurt dat niet, dan wordt de ervaring in het lichaam opgeslagen. Dit is te vergelijken met een boom die gewond is. Rondom de wond ontstaat een knoest. De knoest grenst de wond af. Als er dan later in het leven gebeurtenissen zijn die (bewust of onbewust) aan het voorval herinneren, komen we in de knoest terecht. We raken gevangen binnen  de grenzen van de knoest en verliezen het contact met de rest van onze persoonlijkheid.

Alhoewel dieren in de vrije natuur voortdurend in gevaar leven, raken zij nooit getraumatiseerd. Als zij eenmaal aan het gevaar ontsnapt zijn, krijgen zij een heftig trillende reactie. Op deze manier ontlaadt het dier het trauma en voorkomt het dat de ervaring in zijn systeem wordt opgeslagen. Wij mensen zijn in staat, om later – in een veilige omgeving – alsnog de trauma-energie te ontladen (zie filmpje).

Trainingen

We willen je uitnodigen voor een intervisietraining op Domein de Schans speciaal bedoeld voor jou als (aankomend) assistent!

Voor wie dan?

Voor assistenten die al ervaring hebben en ook voor nieuwe assistenten (die door een trainer worden gevraagd). Jij als assistent bent van groot belang voor onze trainingen. Dit onder andere voor de bedding naar de deelnemers en het ontzorgen van de trainer. Een professionele rol, waar veel bij komt kijken.

Je maakt een heuse reis met een vaste groep, bestaand uit 3 blokken van telkens 3 dagen.

Om je leven werkelijk te kunnen leven is het belangrijk dat je aanwezig kunt zijn. Aanwezig in je lichaam en in contact met je gevoelens en datgene wat jou beweegt. We denken vaak dat onze omgeving er voor zorgt dat we niet kunnen doen wat we graag willen doen maar het zijn meestal onze eigen overtuigingen die ons gevangen houden in oude patronen.

Jong Zijn is een nieuwe cursus.

Een workshop om kennis te maken met onze nieuwe aankomende cursus voor Jongvolwassenen. Kom meedoen en ervaar wat deze nieuwe training Jong Zijn voor jou of je jongvolwassen zoon of dochter, student, werknemer, cliënt, enzovoort kan doen. Een luchtige laagdrempelige workshop.

'Life for real' – Op weg naar Bezield Congruent Persoonlijk Leiderschap

Sneeuwhart_Life-for-Real_Helena-Zorge_DomeinKasteeldeSchans

3-daagse met Systemisch werk, Innerlijk kind en Emotioneel Lichaamswerk®

Er kunnen momenten zijn dat jij je afvraagt, wat maakt dat ik niet leef zoals ik zou willen leven. Wat en/of wie houdt je tegen? Of, je voelt je niet tevreden en vraagt je af wat daarvan de oorzaak is.

In De Ont-dekking – Een nieuwe stap krijg je ondersteuning in het onthullen van jouw leven tot nu toe.

Ont-Dekking_CursuscentrumDomeinDeSchans

Geweldloze Communicatie – Verbindende Communicatie

Basiscursus van de Verbindende Communicatie – gebaseerd op de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

Verbindende-Communicatie_Ubuntu_CursuscentrumdeSchans

4-daagse workshop tussen kerst en nieuwjaar

Voor wie?

Voor iedereen die zijn hart wil verwarmen en zich wil bezinnen in de dagen tussen kerst en nieuwjaar. Tijdens deze workshop komen we samen op Cursuscentrum de Schans om stil te staan en inspiratie op te doen om verder te gaan. Voor wie in verbinding wil gaan met zichzelf en anderen.

Nachtvuur-Zweethut_CursuscentrumdeSchans

Wat kun je verwachten?

Ter info: De Ont-dekkingstocht met start op vrijdag 19 april 2024 is de laatste editie van dit mooie traject.

Leef jij jouw leven?!

Er kunnen momenten zijn dat jij je afvraagt wat maakt dat je niet leeft zoals je zou willen leven. Wat en/of wie houdt je tegen? Voel je je snel schuldig, neem je structureel te veel verantwoordelijkheid op je en geef je meer dan je ontvangt? Heb je moeizame relaties, ben je erg kritisch op jezelf en anderen, of durf je geen besluiten te nemen?

4-daagse begeleiding en ruimte voor rouw

'Ik liet anderen niet meer dichtbij komen. Alhoewel, alleen nog maar door te geven en niet meer door te ontvangen en aan te nemen. Ik sloot mij af door mijn hart te sluiten. Niet meer mijn kwetsbaarheid laten zien. Welkom heten en afscheid nemen met een gesloten hart. Het was mijn manier om me te beschermen, te overleven.

Ik ging het afscheid nemen en rouwen uit de weg wanneer het over mijn eigen verlies ging. Voor anderen was ik er helemaal. Het liefst wilde ik weer leven en iets gaan doen met wat mij was overkomen. Daarbij vergat ik stil te staan bij mijn gemis en te rouwen om mijn verlies.'

Opstellingen-middag in Groenekan (nabij Utrecht, NL)
Opstellingen-middag of -avond in Boekel (NL)

Opstellingen_Cursuscentrum de Schans

Wat is een familie-opstelling?

Ieder mens wordt in een familiesysteem geboren. Of je nu wel of geen contact hebt met je familie, je bent een deel van jouw systeem.

Voor wie?

Heb je moeite om sommige eigenschappen van jezelf of anderen te accepteren?
Ervaar je vaak tegenstrijdige gevoelens en vind je het lastig om keuzes te maken?
Wil je meer mogelijkheden om een fijne, liefdevolle relatie te onderhouden?
Word je regelmatig in een bepaalde rol gedrukt en wil je daar meer grip op krijgen?
Wil je dat je partner of een ander wat meer rekening met je houdt?

Ontspannen, Opladen en jezelf leren kennen!

Deze cursus (3 of 4 dagen) is een heuse reis. Door de oefeningen, de groep en de begeleiding word je geraakt en gedragen, gezien en gehoord. Zie ook lager voor de 1-daagse kennismakingsworkshop Familie-opstellingen en ChiNeng Qigong, in Boekel (NL).

Weekendretraite Stembevrijding

Voluit klinken.
Wat van binnen in jou wil gehoord worden?
Durf jij jezelf vol overgave te laten zien?
Keer jij jezelf ‘Binnenstebuiten’?