De Tocht naar Huis – Mannentraject

Mannen-traject

Persoonlijk leiderschap

In de ‘Tocht naar huis’ staat het thema persoonlijk leiderschap centraal. Om man te worden moeten wij het ouderlijk huis verlaten. Eenmaal man geworden kunnen wij weer naar huis terugkeren .

Initiatierituelen zijn in veel culturen lichamelijk pijnlijk. Dit symboliseert meestal de emotionele pijn van het verlies van de eenheid met de ouders en als gevolg hiervan de geboorte van de nieuwe man.

Veel sprookjes en mythes (denk aan Parcival, maar ook aan Klein Duimpje) vertellen over de tocht van de held. Het is het verhaal van de ontdekkingstocht van de innerlijke wereld, het verhaal van het fundamentele veranderingsproces dat zich afspeelt bij de man die bewust op weg gaat om zijn levensopdracht te vervullen. De hoofdpersoon verlaat zijn huis om zijn missie in de wereld te vervullen. Na een tocht met veel beproevingen kan hij als man naar huis terugkeren.

Tijdens de ‘Tocht naar huis’ loop jij een stukje van je eigen heldentocht. Aan de hand van rituelen markeren we de stappen die je zet in de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap. Vervolgens werken we het thema `thuiskomen' op verschillende manieren uit.

Thuiskomen bij jezelf

Thuiskomen bij jezelf gaat over het nemen van je lot en het zelf gaan bepalen van je bestemming. Veel sjamanistische tradities kennen geen woord voor problemen. Dat wat wij een probleem noemen, zien zij als een taak. Vanuit deze visie zullen wij, wat we tijdens de training tegenkomen, gaan benaderen. Om je taak te vervullen heb je kracht nodig. Om je kracht op een juiste manier in te zetten heb je helderheid nodig. Vuur is het symbool van kracht. Het zwaard is het symbool van helderheid. Tijdens de training zal elke man het vuur gebruiken om zijn eigen zwaard te smeden. Dit zwaard zal vervolgens bij latere meditatieoefeningen en rituelen gebruikt worden.

Mannen zwaardsmeden

Thuiskomen bij je vader

Thuiskomen in de wereld van je vader gaat over de band die je hebt met je vader, het erkennen van zijn rol in jouw leven en het ervaren van dankbaarheid, om van daaruit je plaats naast hem als zijn zoon aan te nemen. Hiervoor is het nodig om als jongen uit de wereld van moeder te stappen zodat we haar als man weer kunnen ontmoeten. Thuiskomen bij je vader gaat ook over het vertrouwd raken met jezelf als man en als onderdeel van je eigen mannenlijn. Stef Bos zong al: "Papa, ik lijk steeds meer op jou". Het potentieel dat in jouw vader, grootvader en voorvaderen huist leeft ook in jou door. Hoe je deze in je eigen leven inzet is jouw keuze.

Thuiskomen bij de mannen

Leiderschap en lidmaatschap krijgen veel aandacht. De dynamiek individu versus groep (autonomie versus verbinding) speelt hierbij een grote rol. Wanneer laat ik mij dragen door de mannengemeenschap? Kan ik rusten in de bedding van mijn broeders en hieruit kracht putten om verder te gaan? Hoe blijf ik trouw aan mijzelf ongeacht wat er in mijn omgeving gebeurt? Hoe kan ik een inspiratiebron voor mijzelf en mijn omgeving zijn?

De training

Tijdens de vijf blokken en de diverse rituelen worden kracht, helderheid, de dienende taak en persoonlijk leiderschap bijeen gebracht.

Vuur en ijzer staan symbool voor kracht. Door het proces van smeden wordt helderheid toegevoegd aan de kracht. Tijdens deze training smeedt iedere man een eigen zwaard.

Het menselijk contact gaat niet via woorden. Het wordt gevoeld en geleefd. Het heeft met bezieling te maken. De trommel is een oeroud symbool van communicatie en bezieling. Tijdens deze training maakt iedere man een eigen sjamanentrom.

Volgens de psycholoog Carl Gustav Jung zijn archetypen aangeboren mogelijkheden die de neiging hebben zich op eenzelfde manier te ontwikkelen. Ze laten daarmee universele kwaliteiten zien die wij als man kunnen inzetten om leiderschap over ons leven te nemen. Aan de hand van vijf archetypen onderzoeken we onze ontwikkeling van jongen naar man.

In de jaartraining werken we veel met lichaamswerk, systemisch werk en rituelen. Het traject ‘Tocht naar huis’ bestaat uit 17 dagen verdeeld over 5 blokken.

Datums

De Tocht naar Huis – Blok 1 (4 d.)
20 jan 2022 - 10:00 tot 23 jan 2022 - 17:00
De Tocht naar Huis – Blok 2 (3 d.)
4 mrt 2022 - 10:00 tot 6 mrt 2022 - 17:00
De Tocht naar Huis – Blok 3 (4 d.)
21 apr 2022 - 10:00 tot 22 apr 2022 - 17:00
De Tocht naar Huis – Blok 4 (3 d.)
27 mei 2022 - 10:00 tot 29 mei 2022 - 17:00
De Tocht naar Huis – Blok 5 (3 d.)
24 jun 2022 - 10:00 tot 26 jun 2022 - 17:00

Trainer(s)

Marcel Swelsen

Prijs: 
€  3.095,00

incl. € 1208,70 verblijf

Trainers

Marcel Swelsen

Marcel Swelsen

Ik ben mijn beroepsleven begonnen als muzikant en zelfstandig ondernemer. Ruim 20 jaar speelde ik in verschillende bands en had ik mijn eigen geluidsstudio en boekingskantoor.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.