Mannentrainingen

Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

Mannelijke energie

Noord Amerikaanse indianen zeggen: “Vader zon bevrucht moeder aarde zodat zij het leven kan dragen.” Oude oosterse tradities zeggen dat het mannelijke de vormkracht is en het vrouwelijke de essentie.

Alle mensen hebben zowel het mannelijke als het vrouwelijke in zich. De kunst is om beide te ontwikkelen zodat we onder alle omstandigheden een keuze hebben welke energie we willen inzetten. De mannelijke energie komt via de seksualiteit naar buiten. De vrouwelijke energie komt via het hart naar buiten. Dit betekent dat als een man zijn hart kan openen, hij het vrouwelijke kan toelaten zodat het zich met het mannelijke kan verbinden.

Kracht

Vaak hoor je mannen zeggen: “Ik moet als man gaan staan.” Het gaat er veel meer om dat een man, ongeacht hoe spannend de omstandigheden zijn, in zijn hart aanwezig kan blijven. Als een man in zijn hart aanwezig is, wint zijn seksuele energie aan kracht, creativiteit en scheppend vermogen.

Klik voor verdere uitleg op onderstaande link:

Theorie

Trainingen

De Initiatie – een intensive van vier dagen

Wat is mijn plek

Hoe kan ik mijn plaats vinden, hoe verhoud ik mij tot anderen, zodat ik maximaal contact heb met mijzelf? Hoe kan ik mijn kracht voelen, mijn creativiteit laten stromen en stoppen met onnodig strijden?

Mannen jaartraject

Persoonlijk leiderschap

In de ‘Tocht naar huis’ staat het thema persoonlijk leiderschap centraal. Om man te worden moeten wij in ieder geval het ouderlijk huis verlaten. Eenmaal man geworden kunnen wij weer naar huis terugkeren .

Hoe brouw je verbinding tussen mannen

Wij nodigen je uit om --tijdens 2 losse dagen-- de band die in een mannengroep zo voelbaar is, te gebruiken als voedingsbodem voor jouw verdere ontwikkeling.

De eerste dag staan lichaamswerk, oefeningen gericht op verbinding en verbindende communicatie centraal. Op de tweede dag gaan we met de opgedane ervaringen aan de slag.

Wij nodigen je uit om de band die in een mannengroep zo voelbaar is te gebruiken als voedingsbodem voor jouw verdere ontwikkeling en daar andere mannen in mee te nemen. We nodigen je uit om jouw bijdrage aan het Mannengilde te leveren.