Mannentrainingen

Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

Mannelijke energie

Noord Amerikaanse indianen zeggen: “Vader zon bevrucht moeder aarde zodat zij het leven kan dragen.” Oude oosterse tradities zeggen dat het mannelijke de vormkracht is en het vrouwelijke de essentie.

Alle mensen hebben zowel het mannelijke als het vrouwelijke in zich. De kunst is om beide te ontwikkelen zodat we onder alle omstandigheden een keuze hebben welke energie we willen inzetten. De mannelijke energie komt via de seksualiteit naar buiten. De vrouwelijke energie komt via het hart naar buiten. Dit betekent dat als een man zijn hart kan openen, hij het vrouwelijke kan toelaten zodat het zich met het mannelijke kan verbinden.

Kracht

Vaak hoor je mannen zeggen: “Ik moet als man gaan staan.” Het gaat er veel meer om dat een man, ongeacht hoe spannend de omstandigheden zijn, in zijn hart aanwezig kan blijven. Als een man in zijn hart aanwezig is, wint zijn seksuele energie aan kracht, creativiteit en scheppend vermogen.

 

 

Trainingen

Vader en Zoon-weekend

Tijdens dit avontuurlijke weekend zul je elkaar ontmoeten, elkaar op een andere manier leren kennen én de band als vader en zoon (12-16 jaar en 17-24 jaar) verder versterken en uitbouwen. Een weekend samen zijn. Samen bouwen, letterlijk en figuurlijk, elkaars kracht voelen, voor elkaar door het vuur gaan. De lol, soms het verdriet, vooral ook meer en meer de verbinding voelen. Met de ander maar ook met jezelf. Elkaar en jezelf beter leren.

De Initiatie – een intensieve vier dagen voor mannen...

Wat is mijn plek

Hoe kan ik mijn plaats vinden, hoe verhoud ik mij tot anderen, zodat ik maximaal contact heb met mijzelf? Hoe kan ik mijn kracht voelen, mijn creativiteit laten stromen en stoppen met onnodig strijden?

Reeds bij de geboorte krijgt een mens te maken met de plek die er voor hem is. Of je de eerste in de rij bent of de laatste bepaalt mede welke plek en hoeveel ruimte je gewend bent in te nemen.

Mannen-traject

Persoonlijk leiderschap

In de Tocht naar huis staat het thema persoonlijk leiderschap centraal. Om man te worden moeten wij het ouderlijk huis verlaten. Eenmaal man geworden, kunnen wij weer naar huis terugkeren.

Boosheid en Verbinding – een intensieve 2-daagse

Boosheid als bedreiging

Boosheid is een emotie, die in onze maatschappij vaak als bedreigend wordt ervaren. Zeker als het om boosheid bij mannen gaat. Het wordt geassocieerd met agressie en geweld of bestempeld als onbeheerst en ongepast. “Ga jij maar even ergens afkoelen en kom maar terug als je weer normaal kunt doen…” is een vorm van uitsluiten. We gaan boosheid vermijden door aangepast gedrag of door het te onderdrukken, wat leidt tot geblokkeerde energie en/of woede-uitbarstingen als de druk te hoog is opgelopen.

Zweethutritueel met alleen mannen

De zweethut is een Indiaans reinigingsritueel waarin er een zuivering plaatsvindt op lichamelijk, emotioneel, rationeel en spiritueel niveau.

Zweethut-mannen_CursuscentrumdeSchans