Seksualiteit

De mate waarin jij verbonden was met je ouders en je ouders met elkaar, zegt veel over de mate waarin je vandaag veiligheid ervaart in je relaties en je seksualiteit

Onze seksuele ontwikkeling

Of we vrij en spontaan zijn in onze seksualiteit of juist geremd, heeft veel te maken met wat er met ons is gebeurd tijdens de ontwikkelingsfasen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze seksualiteit.

Naast deze ontwikkelingsfasen kunnen heftige gebeurtenissen (trauma’s) een zeer grote invloed hebben op de mate waarin we ons durven te openen voor een ander.

Veiligheid zorgt voor vrijheid

Veiligheid en vertrouwen zijn cruciaal voor openheid een spontaniteit. In onze trainingen werken we rond de ontwikkelingsfases tijdens de kindertijd en eventuele trauma's die ons belemmeren. De contactcirkel vertelt je daar meer over:

Contactcirkel

Een uitleg van de manlijke en vrouwelijke stroming staat beschreven in de theorie SAB:

Theorie SAB

Trainingen

Tweedaagse workshop over de man-vrouw relatie

Voorbeeld van thuis uit meegekregen

Hoe de beleving van seksualiteit binnen jouw relatie is, heeft te maken met je opvoeding en de omgeving waarin je opgroeide. De mate waarin jij verbonden was met je ouders en je ouders met elkaar, zegt veel over de mate waarin je vandaag veiligheid ervaart in je relaties en in je seksualiteit.

Traject training over de man-vrouw relatie

Voorbeeld van thuis uit meegekregen

Hoe je nu je seksualiteit beleeft, heeft te maken met je opvoeding en de omgeving waarin je opgroeide. De mate waarin jij verbonden was met je ouders en je ouders met elkaar zegt veel over de mate waarin je je vandaag veilig voelt in je relaties en je seksualiteit.