Seksualiteit

De mate waarin jij verbonden was met je ouders en je ouders met elkaar, zegt veel over de mate waarin je vandaag veiligheid ervaart in je relaties en je seksualiteit

Wat is seksualiteit

In de meest elementaire vorm betekend seksualiteit: De splitsing in de geslachten man en vrouw. Daarnaast staat het voor: bepaalde menselijke gevoelens en handelingen (van lichamelijke aard) gericht op een ander (wikipedia). Het Latijnse woord sexualis waar het Nederlandse seksualiteit van is afgeleid betekend afgescheiden zijn. Onze seksualiteit scheidt ons dus af van het andere geslacht. Het is dit gevoel van afgescheiden zijn dat ons doet verlangen naar de ander. Binnen het kader van de cursus Je seksualiteit als bron zien we seksualiteit nog breder als dat wat jou maakt tot wie je bent.

Wat je van thuis uit aan boodschappen over man-zijn of vrouw-zijn hebt meegekregen bepalen hoe jij nu in het leven staat ten opzichte van je eigen seksuele verlangens en je verlangens in relaties. Seksualiteit is dus veel meer dan alleen seks. Het is je hele man- of vrouw-zijn en alle behoeften die daar mee verbonden zijn. Deze man-vrouw dynamiek zie je duidelijk tussen liefdespartners maar ze bestaat ook in jou zelf. Iedereen heeft het mannelijke en vrouwelijke in zich. De mate waarin we beide energien vrij kunnen laten stromen bepalen hoezeer we in balans zijn en in welke mate we ons kunnen verbinden met leden van de eigen en van het andere geslacht.

Onze seksuele ontwikkeling

Of we vrij en spontaan zijn in onze seksualiteit of juist geremd, heeft veel te maken met wat er met ons is gebeurd tijdens de ontwikkelingsfasen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze seksualiteit. Naast deze ontwikkelingsfasen kunnen heftige gebeurtenissen een zeer grote invloed hebben op de mate waarin we ons durven te openen voor een onszelf en een ander. Veiligheid en vertrouwen zijn cruciaal voor openheid en spontaniteit. wanneer deze in het geding komen kunnen er blokkades ontstaan die ons later in het leven verhinderen om vrij van onze seksualiteit te genieten  In de cursus werken we daarom onder andere rond de ontwikkelingsfases tijdens de kindertijd en eventuele trauma's die ons belemmeren. De contactcirkel vertelt je daar meer over. In het kort laat het model van de contactcirkel de stappen zien die we zetten om uiteindelijk contact te maken met onze seksuele bron. Die stappen zijn: contact maken, hechten, intimiteit, seksualiteit. Onder contact maken verstaan we verbaal en nonverbaal aan een ander tonen dat het veilig is. Wanneer we de ervaring van het contact naar ons hart brengen noemen we dat hechten. We vinden het fijn om in elkaars nabijheid te verblijven. De volgende stap is dat we met alkaar delen wat op ons hart ligt. We openen ons hart voor de ander en laten de ander toe binnen onze grenzen. Dat noemen we intimiteit. Wanneer we die ervaring gebruiken om ook de energie in ons bekken vrij te laten stromen en ons daaraan durven overgeven komen we bij seksualiteit.

Seksualiteit als bron

Als kind is de seksualiteit van onze ouders als een bron voor ons die ons voedt met de voorbeelden van hoe wij ons als man of vrouw willen ontwikkelen. Onze eigen seksualiteit is een bron van levenslust en daadkracht en de seksualiteit van onze partner is de bron waar we onze eigen energie aanvullen met de energie van het andere geslacht. Het mannelijke voedt het vrouwelijke en het vrouwelijke het mannelijke. Samen vormen ze een gesloten systeem. Als de energie (liefde) tusen de polen van het mannelijke en vrouwelijke kan stromen ervaren we heelheid, eenheid en geluk. 

Trainingen

Tweedaagse cursus over openen, verbinden en vrij zijn

Voorbeeld van thuis uit meegekregen

Traject training over openen, verbinden en vrij zijn