Seksualiteit

De mate waarin jij verbonden was met je ouders en je ouders met elkaar, zegt veel over de mate waarin je vandaag veiligheid ervaart in je relaties en je seksualiteit

Wat is seksualiteit

In essentie betekent seksualiteit: De splitsing in de geslachten man en vrouw. Daarnaast staat het voor: bepaalde menselijke gevoelens en handelingen (van lichamelijke aard) gericht op een ander (wikipedia). Het Latijnse woord sexualis waar het Nederlandse seksualiteit van is afgeleid betekent afgescheiden zijn. Onze seksualiteit scheidt ons als mens dus af van het andere geslacht. Het is dit gevoel van afgescheiden zijn dat ons ook doet verlangen naar dat wat de ander te bieden heeft. Zowel mannen als vrouwen hebben het mannelijke en het vrouwelijk in zich. De heling zit in het opnieuw beschikbaar krijgen van beide energieën. Binnen het kader van de cursus Je seksualiteit als bron zien we seksualiteit zelfs nog breder als dat wat jou tot de man of de vrouw maakt die je nu bent.

Wat je van thuis uit aan boodschappen over man-zijn of vrouw-zijn hebt meegekregen bepaalt hoe jij nu in het leven staat ten opzichte van je eigen seksuele gevoelens en verlangens en je verlangens in relaties. Seksualiteit is dus veel meer dan alleen seks. Het is je hele man- of vrouw-zijn en alle behoeften die daar mee verbonden zijn. Deze man-vrouw dynamiek zie je duidelijk tussen liefdespartners maar ze bestaat ook in jou zelf. Iedereen heeft het mannelijke en vrouwelijke in zich. De mate waarin we beide energien vrij kunnen laten stromen bepaalt hoezeer we in balans zijn en in hoeverre we ons kunnen verbinden met leden van de eigen en van het andere geslacht.

Seksualiteit kent vele kwaliteiten. De meeste daarvan maken we ons al als kleine kinderen eigen. We noemen enkele: speelsheid, vrolijkheid, ondeugend zijn, nieuwsgierigheid, plagen, stoeien en open en ontvankelijk zijn. Wanneer we in de pubertijd en onze jongvolwassenheid onze seksuele identiteit ontwikkelen komen daar nog de enkele meer volwassen kwaliteiten bij zoals: aanwezig zijn in je eigen lichaam, overgave, lust en liefde.

Onze seksuele ontwikkeling

Of we vrij en spontaan zijn in onze seksualiteit of juist geremd, heeft veel te maken met wat er met ons is gebeurd tijdens de ontwikkelingsfasen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze seksualiteit. Naast deze ontwikkelingsfasen kunnen heftige gebeurtenissen een grote invloed hebben op de mate waarin we ons durven te openen voor een onszelf en een ander. Veiligheid en vertrouwen zijn cruciaal voor openheid en spontaniteit. wanneer deze in het geding komen kunnen er blokkades ontstaan die ons later in het leven verhinderen om vrij van onze seksualiteit te genieten  In de cursus werken we daarom onder andere rond de ontwikkelingsfases tijdens de kindertijd en eventuele blokkades die ons belemmeren. De contactcirkel vertelt je daar meer over. In het kort laat het model van de contactcirkel de stappen zien die we zetten om uiteindelijk contact te maken met onze seksuele bron. Die stappen zijn: contact maken, hechten, intimiteit en ten slotte seksualiteit. Onder contact maken verstaan we verbaal en nonverbaal informatie uitwisselen die er hopelijk toe leidt dat we veiligheid ervaren in het contact. Wanneer we de ervaring van het contact naar ons hart brengen noemen we dat hechten. We vinden het fijn om in elkaars nabijheid te verblijven. De volgende stap is dat we met elkaar delen wat ons op het hart ligt. We delen met elkaar wat relevant is binnen de interactie of relatie. Dat noemen we intimiteit. Wanneer dat voldoende veiligheid biedt en we die ervaring gebruiken om ook de energie in ons bekken vrij te laten stromen en ons daaraan durven overgeven komen we bij seksualiteit.

Seksualiteit als bron

Als kind is de seksualiteit van onze ouders (papa als man en mama als vrouw) een bron voor ons die ons voedt met de voorbeelden van hoe wij ons als man of vrouw willen ontwikkelen. Onze eigen seksualiteit is een bron van levenslust en daadkracht en de seksualiteit van onze partner is de bron waar we ons energetisch mee voeden. Het mannelijke voedt het vrouwelijke en het vrouwelijke het mannelijke. Samen vormen ze een gesloten systeem. Als de energie (liefde) tusen de polen van het mannelijke en vrouwelijke kan stromen ervaren we heelheid, eenheid en geluk. Dit kunnen we zowel in contact met anderen ervaren als in onszelf.

 

Trainingen

Trajecttraining over openen, verbinden en vrij zijn

SAB_Seksualiteit-als-Basis_CursuscentrumdeSchans

Voorbeeld van thuis uit meegekregen

Hoe jij nu je seksualiteit beleeft wordt gevormd door je opvoeding en de omgeving waarin je opgroeide. De mate waarin jij verbonden was met je ouders en je ouders met elkaar, zegt veel over de mate waarin je vandaag veiligheid ervaart en je kunt openen in je relaties en in je seksualiteit.

3-daagse cursus over openen, verbinden en vrij zijn

Je-Seksualiteit-als-Bron-Intro_CursuscentrumdeSchans

Voorbeeld van thuis uit meegekregen

Hoe jij nu je seksualiteit beleeft wordt gevormd door je opvoeding en de omgeving waarin je opgroeide. De mate waarin jij verbonden was met je ouders en je ouders met elkaar, zegt veel over de mate waarin je vandaag veiligheid ervaart en je kunt openen in je relaties en in je seksualiteit.