Blog – Een leugen over een rib en de terugweg naar het Paradijs

Hoog tijd om na de verhalen van Roald Dahl ons scheppingsverhaal onder de loep te nemen. Genesis, bevat namelijk een giga vertaalfout. Eva is niet uit een rib van Adam gemaakt. Deze fout is al lang bekend bij de vertalers. De huidige vertaling zou moeten zijn: God schiep de mens en één zijde was mannelijk en de andere zijde vrouwelijk. Tijdens de laatste aanpassingen van het oude testament was dit al bekend en geaccepteerd onder weten­schappers als de juiste vertaling. Op de vraag waarom dit misverstand niet is rechtgezet was het antwoord: 'We zijn hier nu eenmaal aan gewend’. (*)

Vertalers maken al 1500 jaar vele keuzes omtrent Bijbelteksten 'In eerdere vertalingen vanuit de brontekst is per ongeluk van het woord zijde, rib gemaakt en waarschijnlijk zijn later de hierbij passende keuzes en invullingen gemaakt.

Blog_Dimphy_Leugen-rib-terugwegParadijs_20230305_Adam-Eva

Want al zie je jezelf niet als religieus persoon en boeit de bijbel je niet, de opvattingen en mythische waarden van dit verhaal zitten diep verankerd in onze Joods-Christelijke cultuur en gaan ons allemaal aan. Kijk alleen al naar de cijfers van Femicide. Bij sommige mannen heerst diep van binnen de overtuiging dat eenmaal een relatie, de vrouw de man toebehoort. Sowieso verdient de ongelijke behandeling en beloning van vrouwen wereldwijd dat we deze ‘vertaal­fout’ rechtzetten. Het lijkt me essentieel om met spoed wereld­kundig te maken dat het scheppings­verhaal gelijkwaardigheid voor man en vrouw in zich heeft! Mijn voorkeur zou zijn om het mannelijke en vrouwelijke zijde te noemen waarin alle combinaties ook alle ruimte hierin krijgen en het niet eens gespecificeerd hoeft als man en vrouw.

Verder heeft het scheppings­verhaal voor mij nog een hele belangrijke metaforische betekenis waar ik op deze manier nog niet eerder over heb gehoord: De slang die Eva, het vrouwelijke, verleidt waarna er van de boom van kennis wordt gegeten en de mens onderscheid kan maken tussen goed en kwaad (wat eigenlijk was voorbehouden aan god). Omdat het hier gaat over het vrouwelijke deel wat wordt verleid, het deel wat staat voor gevoel, emoties en intuïtie, lijkt het me logisch dat hier bedoeld wordt het onderscheid maken in goed en kwaad betreffende gevoelens en emoties. Ofwel het onderscheiden van emoties en gevoelens als positief en negatief. En dat is warempel ook werkelijk precies wat ons vandaag nog elke dag verdrijft uit het paradijs!

Zodra we de helft van onze gevoelen en emoties als ongewenst en onprettig bestempelen en de andere helft als prettig en gewenst dan zijn we ons hele leven bezig met het najagen van goede gevoelens en het vermijden van kwade gevoelens. Daar kunnen we het héél druk mee hebben! Het najagen van ‘vervullende goede gevoelens’ houdt ons flink bezig en helpt onze Aarde om zeep maar vooral het vermijden en onderdrukken van ‘negatieve emoties’ verdrijft ons wel heel rap uit het paradijs.

Wanneer we onze emoties onderdrukken geeft dat spanning en stress en we hebben allerlei vlucht­gedrag nodig (alcohol, roken, eten, te veel werken, bezig blijven, overmatig praten, piekeren, etc.). Daarbij is het onderdrukken van emoties ziekte­oorzaak nummer één (volgens de Chinese genees­kunde en ook steeds meer volgens de Westerse medische wetenschap).

Maar gevoelens en emoties zijn in beginsel eigenlijk helemaal niet goed of fout, ze zijn gewoon en laten je iets weten. Het is een fysieke reactie, hoe kan die ooit goed of fout zijn? Die is gewoon. Het simpele gegeven dat wij het onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste emoties maakt ons leven vaak ‘tot een hel’.

En het omgekeerde is ook werkelijk waar: Wanneer we onze gevoelens en emoties kunnen accepteren voor wat ze zijn; Een gevoel wat gevoeld wil worden of een emotie die gezien, gehoord of geuit wil worden en we kunnen daar met compassie en mededogen naar kijken dan geeft dat een gevoel van innerlijke vrede wat echt kan voelen als de hemel op aarde!

Precies dat is mijn levensmissie mensen weer terugleiden naar het lichaam en met liefde en compassie kunnen zijn met je eigen emoties. Het vredige Paradijs is echt onder handbereik. <3

Ik vraag me af waarom de link met het scheppingsverhaal en het beoordelen van emoties niet vaker is gelegd? Ik vind hem ontzettend logisch en kan het eigenlijk niet meer anders lezen. Net zo min als ik nog kan accepteren dat de vrouw symbolisch uit een Rib van Adam is geschapen. Ons scheppingsverhaal krijgt zo ook meer raak­vlakken met de scheppingsverhalen uit het hindoeïsme en Boeddhisme. Mocht je meer literatuur / mensen kennen die deze link leggen dan hoor ik het graag! Mocht je dit ook een goed idee vinden, verspreid het gerust waarbij ik het fijn vind dat je me als bron vernoemd.

(* Deze kennis over de vertaling vernomen tijdens College van Jacob Slavenburg, Nederlands cultuurhistoricus, gespecialiseerd in vroegchristelijke stromingen, hermetica en mysteriën. Medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften.)Cursussen: Opstellingen en Qigong – Oosterse wijsheid & Westers inzicht
Familie- (systemische) Opstellingen: Opstellingen-dag, -middag, -avond (in Boekel, NL)