Verbindende communicatie

Het menselijk contact gaat niet via woorden.

Gevoelens en behoeften

De naam Verbindende Communicatie roept misschien een beeld op dat zegt dat je je boosheid niet mag uiten. Het tegendeel is waar. In de Verbindende Communicatie zien we alle gevoelens - dus ook boosheid - als signalen van behoeften.

Onder boosheid kan bijvoorbeeld een behoefte aan veiligheid liggen, maar ook een behoefte aan erkenning of begrip of iets anders. Door de aandacht te leggen op de onvervulde behoefte in plaats van op wat iemand (of jezelf) fout gedaan heeft ontstaat er ruimte om elkaar te ontmoeten.

Al ons gedrag is een poging om onze behoeften te bevredigen.

Een verdere uitleg over de Verbindende communicatie vind je in:

Wat is communicatie

Trainingen

Basis training van de Verbindende Communicatie

Alles wat zich tussen mensen afspeelt gaat via communicatie.

Hoe wij communiceren bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relaties, die wij met anderen hebben. Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van onze doelen, zowel privé als op het werk.

Basis training van de Verbindende Communicatie

Doe je voordeel met een oordeel

Oordelen doen we allemaal. Daar is niks mis mee, want we hebben het ook nodig om te kunnen functioneren. Warm/koud. Links/rechts. Veilig/onveilig. We oordelen om keuzes te maken.

Wanneer we oordelen over onszelf of over een ander gebruiken in onze communicatie ontstaat er vaak een afstand. In plaats van dat we ons met elkaar verbinden, raken we verder van elkaar verwijderd.