Ton de Pagter van Maris

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als gediplomeerd Ervaringsdeskundig Begeleider bij GGZ. Vanuit mijn eigen ervaring en kennis bied ik ondersteuning aan mensen met een psychiatrische, verslaving en/of verstandelijke kwetsbaarheid. Tevens geef ik WRAP trainingen (Wellness Recovery Action Plan) waarin mensen leren om een ‘gereedschapskoffer’ voor zichzelf te maken, van waaruit je kunt werken naar eigen herstel.Ik leer mensen om te ontdekken wat hun dagelijks onderhoudsplan is, waar hun triggers liggen, de waarschuwingstekens en signalen van ontsporing zijn, een crisisplan en een post-crisisplan op te stellen om het heft weer in eigen handen te kunnen nemen. Eigen regie is mijn sleutelwoord.

Daarnaast ben ik al jaren bezig met (spirituele) rituelen en ceremonies. Ceremonies om belangrijke momenten in het leven te vieren. Denk hierbij aan een geboorte, een huwelijk, maar ook een sterven. Wat in onze cultuur veelal verdwenen is, zijn de ceremonies rondom het overgaan naar een andere fase in het leven. Vroeger ging een jongen in dienst en kwam ‘als man’ weer thuis. Ook rituelen waarbij de jaarfeesten worden gevierd, afscheid wordt genomen van bepaalde zaken en verbintenissen tot stand worden gebracht.

Een vorm van een ceremonie is het Zweethut ritueel. Na vele zweethutten te hebben gedaan en een opleiding tot watergieter te hebben afgerond, voel ik me vereerd om zelf zweethutrituelen te gaan begeleiden op Cursuscentrum De Schans. Tezamen met een fantastisch zweethutteam zal ik enkele keren per jaar een mannen of gemengde zweethut geven. Ook sta ik open voor een besloten zweethut of andere soorten rituelen. Voel je vrij om hierover contact met mij op te nemen, via het contactformulier.

Aho Mitakuye Oyasin! (Lakota: Aan al mijn verwanten – wij zijn met elkaar verbonden)