Je pensioen en de wijsheid uit het Westen

Een nieuwe fase

Laatst ging ik, vrolijk en goed gemutst als ik was, op bezoek bij een goede vriend en tevens hartverwarmende vuurman van het eerste uur. Ter gelegenheid van zijn pensioen, en een nieuwe fase in zijn leven, stond ik met een notenboompje voor zijn deur. Als begeleider van ceremonie alleraard zag ik het Westen voor me.

Vruchtenplukken

Notenbomen geven hun vruchten af in de herfst en geef toe, af en toe eens een lekker nootje achter de kiezen trekken, daar is niets verkeerd mee. Maar ook de spreekwoordelijke vruchten van het leven plukken creëert rijkdom die het Westen als levensfase potentieel in zich draagt. Met pensioen gaan, rusten, ontmoeten. Terugblikken op de weg die je afgelegd hebt in je leven. Trots zijn op wat je tot nu toe allemaal hebt neergezet. Dankbaar zijn voor de cadeaus die je hebt ontvangen, in alle mogelijke vormen. Fier zijn op de cadeaus die je anderen hebt gegeven, niet in Euro’s maar door je manier van zijn en de menselijke warmte waar de mensen rondom je heen zich mee aan mochten verwarmen. Aannemen wat niet gegaan is zoals je het misschien wel graag gewild had zodat er overgave mag ontstaan. Buigen voor dat wat je verloren bent zonder dat je het gewild hebt zodat het alsnog kan helen.

Wijsheid uit het westen

Om vervolgens vanuit je eigen rust en stilte verbinding te maken met het pad dat nog voor je ligt. Voelen wat de nieuwe fase je te brengen heeft. En welke keuzes je daarin nog wilt maken. Het Westen leent zich uitstekend tot het maken van oprechte doelen die ontstaan vanuit levenswijsheid en ervaring.

Moed

Ik ben blij en dankbaar voor de inspiratie van de vier windrichtingen. Elke dag aanwezig, ik hoef enkel mijn blik naar buiten te richten en waar te nemen wat er gebeurt rondom mij heen in de natuur. Oh ja, en de bereidheid vinden om nadien naar mezelf te kijken en de moed op te brengen om te bewegen in de richting die klopt als ik kijk vanuit mijn hart …

Dankbaarheid

‘It is a good day to die’, zoals de Lakota wel eens plegen te gebruiken als levensmotto. Mijn leven gebruiken om de dingen heel te maken zodat ik eigenlijk op elke moment met een mooi afgerond gevoel en in dankbaarheid kan gaan. Zonder al te veel rotzooi in mezelf en rondom me heen achter te laten. En met dat gevoel dan misschien 100 jaar oud worden J That’s the spirit van het Westen !

Vriendschap

Ik ben natuurlijk ook erg blij en dankbaar voor mijn allerliefste en vurige kameraad, die ik het allerbeste toewens bij wat nog komen gaat. De mooie en oprechte vriendschappen die ik heb gehad tijdens mijn leven, dat zijn o.a. de vruchten die ik graag zelf wil plukken als mijn eigen Herfst zich aandient, en daar hoort de onze zeker bij lieve Flip.

Ho mitakuye oyasin

Geert de Groof

Begeleider van bezinningsweekends rondom de vier windrichtingen, ceremonie zoals zweethut en vuurloop.