Meike Niemeijer

Meike Niemeijer_Cursuscentrum de Schans

In 2006 kwam ik voor het eerst op Cursuscentrum de Schans. In de knoop met een aantal facetten in mijn leven zette ik de eerste stappen op het pad van persoonlijke ontwikkeling.  Een aantal jaren later, en na verschillende trainingen op de Schans geassisteerd te hebben zei Arend in de zweethut tegen mij: Ik zie jou ook ooit wel op deze plek zitten. Diep geraakt herkende ik de waarheid van die opmerking en begon ik mijn pad op weg naar het trainerschap.

Ik ben begonnen met de 3-jarige opleiding Professionele Communicatie van Phoenix opleidingen, gevolgd door de 1-jarige trainersopleiding. Daarnaast heb ik workshops gevolgd in Geweldloze Communicatie en ben ik begonnen aan een training Non-duale training en coaching.

In mijn carrière heb ik een aantal verschillende dingen gedaan. Zo was ik project manager bij Microsoft, zakelijk leider van een theatergezelschap en heb ik jaren mijn eigen bedrijf in film- en theatercatering gerund. Wat deze dingen gemeen hebben met het trainerschap is dat ik mij inzet om de basis, de bedding, te creëren zodat een ander tot bloei kan komen. Om dit te kunnen doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ervaar ik als een aankomen bij de essentie. Het gaat er nu niet meer om iemand bedding te bieden om een bepaald vak uit te oefenen, maar om bedding te bieden aan het levenspad dat iemand te bewandelen heeft.

Living the life that is yours.

Persoonlijke sessies

Zoals ieder mens, werd ook ik volledig open geboren. En ja, zoals ieder mens leerde ik mezelf te beschermen tegen pijn. Droeg ik een masker, kroop desnoods weg onder de sprei van mijn bed. Eenzaamheid. Wie kent me eigenlijk echt? Waar zitten de elastiekjes zodat ik mijn masker kan afleggen? De elastiekjes heb ik gevonden. Ik val en ik sta op. Als coach en trainer bied ik je de veiligheid en de...