Vasthouden en Loslaten – Verdiepingstraject

Vanaf 2021 wordt er voor mensen die deel hebben genomen aan een basismodule Vasthouden & Loslaten een verdiepingstraject aangeboden. Met een vaste groep zakken we graag in 3 weekends nog dieper in de materie die werd aangeboden in de basismodule. We zoeken samen verder naar hoe we vrijer kunnen worden in het openen en sluiten, in het spelen en in het verstillen, in het jezelf laten zien en de ander ontmoeten, zodat heling op diepere lagen mogelijk wordt. 
In het eerste blok van dit traject wordt er extra aandacht geschonken aan het thema 'schaamte', in blok 2 staan we stil bij '(zelf)vergeving' en in het laatste blok bij 'vrede'.

Dit traject, van 3 blokken van 4 dagen, is enkel voor mensen die eerder deelnamen aan de basiscursus Vasthouden & Loslaten. Data voor het traject 2021 worden binnenkort bekend gemaakt.


Op dit moment zijn er nog geen cursussen ingepland.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.