Vasthouden en loslaten

Vrijer worden in het openen en sluiten.

Tijdens deze 4-daagse training experimenteren we met het thema vasthouden en loslaten.

Vasthouden is de pool van het aannemen, het intens voelen, de koestering, het exploreren. Het bezit de kracht van de liefde.

Loslaten is de pool van het vrijgeven van de energie die in het aannemen en vasthouden verscholen gaat. Het is je laten zien, tonen aan de wereld wie je bent en wat je met je meedraagt. Je kan pas los-laten wat je vast-gehouden hebt. Je kan pas vrij-geven wat je aan-genomen hebt.

Onze veerkracht bestaat uit deze twee polen. Het een kan niet zonder het ander. Door in deze uitersten te gaan staan, ontdek je opnieuw de weg naar je oorspronkelijke veerkracht.

Verbinden

Er wordt vaak gesproken over het kunnen omgaan met verdriet, boosheid, jaloezie, wrok, maar ook het omgaan met vreugde, lust, dankbaarheid en vrijheid vraagt om veerkracht. Door je veerkracht om ‘te durven zijn met wat is’ aan te nemen, ga je meer vrijheid ervaren in jezelf en in contact met de ander. Je levensenergie kan dan weer voller gaan stromen.

We zullen voortdurend pendelen tussen de polariteiten in jezelf: ernst en spelen, stilte en woorden, rust en actie, starheid en beweging, bedding en stimulans, impressie en expressie, vreugde en verdriet, het vrouwelijke en het mannelijke... Het brengt balans in je intensiteit en bewustwording van wie je écht bent.

Aanwezigheid

Het niet-weten, het onvoorbereide als attitude, zijn mooie principes om vanuit te vertrekken, als levenswaarde zowel naar jezelf als naar je omgeving, of als relatie- en verbindingsvorm in de hulpverlening of coaching. Dit brengt ons naar aanvaarden van wat er is en loslaten van wat niet helpend is. Het is werken met datgene wat er is, hier en nu, in het geloof dat wat er komt altijd juist is.

Hiervoor maken we samen met jullie gebruik van de kracht van de improvisatie. Bij improvisatie heb je aan te nemen en verder te bouwen op wat er is en met wat er komt; het vast te houden en te exploreren, de keuze maken om er iets mee te doen, het vrij te geven en te tonen en het laten gaan als je er niets mee kan. Je wordt uitgenodigd om de drang naar scoren te laten varen. Je krijgt altijd applaus!

Om je aanwezigheid in het hier en nu te versterken en authentiek ontmoeten te faciliteren, zal er veel aandacht besteed worden aan het gewaar-zijn van lichamelijke sensaties. De methodieken van Somatic Experiencing® en Circling® zullen ons hierbij ondersteunen.

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten!

Als je na het volgen van deze basismodule nieuwsgierig bent geworden naar wat er nog meer mogelijk is, en wil ontdekken op een lager niveau, kan je je aanmelden voor een verdiepingsweekend.


Op dit moment zijn er nog geen cursussen ingepland.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.