Omgaan met Kwaadheid

Kijken naar jouw boosheid

Kwaadheid is, net zoals verdriet en blijheid, een emotie die eigen is aan het mens zijn. Echter niet veel mensen weten in onze samenleving hoe er met om te gaan. Het gevolg is dat er veel mensen zijn bij wie het naar binnen slaat en vroeg of laat leidt dat tot zelfdestructief gedrag. Of net omgekeerd, dat het heel intens naar buiten wordt gericht in de vorm van geweld, agressie en haat.  In beide gevallen leidt dit niet tot erkenning van datgene dat aan de oorsprong ligt van onze kwaadheid,  met name een belangrijke behoefte waaraan niet wordt voldaan.

Tijdens deze workshop staan we stil bij vanuit welke onvervulde behoefte boosheid ontstaat en worden er vervolgens handvatten aangereikt over hoe anders om te gaan met deze situaties.   

De ander zijn boosheid

Omgekeerd kan het veel impact hebben als we geconfronteerd worden met de boosheid van een ander.  Opnieuw worden er vaak onbewust patronen gehanteerd om hier op te reageren.  Zoals bevriezen, aflsuiten, de confrontatie aangaan.  Ook hierin zullen we oefenen met een nieuw referentiekader als achtergrond.  Hoe we kunnen blijven staan vanuit zelfrespect en in verbinding met de verschillende behoeftes die belangrijk zijn op dat moment, als er lading van de ander onze kant uitkomt.   

Opnieuw herstellen

Tenslotte is ook het opnieuw herstellen van de verbinding na een conflict een belangrijk thema dat aan bod komt tijdens deze training.


Omgaan met Kwaadheid wordt gegeven door: Geert de Groof

Datums

1 nov 2019 - 10:00 tot 3 nov 2019 - 17:00

Trainer(s)

Geert de Groof

Prijs: 
€ 448,50

incl. € 198,50 verblijf

Trainers

Geert de Groof

Geert de Groof

Ik ben afgestudeerd als Bachelor in de Orthopedagogie, opgeleid om groei- en ontwikkelingsprocessen van mensen en groepen te ondersteunen.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.