Geweldloze communicatie

Het menselijk contact gaat niet via woorden.

Gevoelens en behoeften

De naam Geweldloze Communicatie roept misschien een beeld op dat zegt dat je je boosheid niet mag uiten. Het tegendeel is waar. In de Geweldloze Communicatie zien we alle gevoelens - dus ook boosheid - als signalen van behoeften.

Onder boosheid kan bijvoorbeeld een behoefte aan veiligheid liggen, maar ook een behoefte aan erkenning of begrip of iets anders. Door de aandacht te leggen op de onvervulde behoefte in plaats van op wat iemand (of jezelf) fout gedaan heeft ontstaat er ruimte om elkaar te ontmoeten.

Al ons gedrag is een poging om onze behoeften te bevredigen.

Tegenwoordig wordt ook vaak de term verbindende communicatie gebruikt.

Een verdere uitleg over de geweldloze communicatie vind je in:

Wat is communicatie

Trainingen

Basis training van de Geweldloze Communicatie

Alles wat zich tussen mensen afspeelt gaat via communicatie.

Hoe wij communiceren bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relaties, die wij met anderen hebben. Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van onze doelen, zowel privé als op het werk.

12 weken oefenen met de grondbeginselen, in Eindhoven

Alles wat zich tussen mensen afspeelt gaat via communicatie.

Hoe wij communiceren bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relaties, die wij met anderen hebben. Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van onze doelen, zowel privé als op het werk. Om onze boodschap over te kunnen brengen is het van belang dat de ander bereid is om naar ons teluisteren.

Basis training van de Geweldloze Communicatie

Doe je voordeel met een oordeel

Oordelen doen we allemaal. Daar is niks mis mee, want we hebben het ook nodig om te kunnen functioneren. Warm/koud. Links/rechts. Veilig/onveilig. We oordelen om keuzes te maken.

Wanneer we oordelen over onszelf of over een ander gebruiken in onze communicatie ontstaat er vaak een afstand. In plaats van dat we ons met elkaar verbinden, raken we verder van elkaar verwijderd.

Tijdens de workshop ‘Veerkracht & Vertrouwen’ leer je mee te bewegen met datgene wat je tegenkomt in je leven, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. In een veilige setting zal je op deze dag leren om meer vanuit ontspanning en met meer verbinding in het leven te staan.  Je zult een groter gevoel van veiligheid in jezelf ervaren van waaruit je veerkrachtiger, met meer vertrouwen en ook doelbewuster in het leven zal staan.

Ieder mens kent zowel het verlangen naar nabijheid als het verlangen naar afgrenzing

Wat betekent autonomie voor jou en hoe ga jij om met verbinding?  

Doe je voordeel met een oordeel

Oordelen doen we allemaal. Daar is niks mis mee, want we hebben oordelen ook nodig om te kunnen functioneren. Warm / koud, links / rechts, veilig / onveilig. We oordelen om keuzes te maken.

Wanneer we oordelen gebruiken in onze communicatie over onszelf of over een ander, ontstaat er vaak een afstand. In plaats van dat we ons met elkaar verbinden, raken we verder van elkaar verwijderd.

Tijdens de driedaagse cursus ‘Veerkracht & Vertrouwen’ leer je mee te bewegen met datgene wat je tegenkomt in jouw leven. Zowel in letterlijke- als figuurlijke zin. Vanuit ontspanning en mededogen.

Wat betekent autonomie voor jou en hoe ga jij om met verbinding?  

In de cursus Autonomie & Verbinding staan jouw eigen ruimte, jouw autonomie en het verlangen om te verbinden centraal. Je gaat onderzoeken welke behoeftes met je autonome ‘ik’ te maken hebben (zelfbehoud, zelfstandigheid, eigen keuze, zelfrespect, etc.) en welke met verbinding (verbinden in liefde, nabijheid, begrepen worden, troost, gerespecteerd worden, erkenning, etc.) Als je behoeftes rondom je ‘ik’ vervuld zijn, zal je veiligheid ervaren, wat nodig is om je te openen voor ‘de ander’.

Een jaar lang samen met je leeftijdsgenoten een traject aan gaan. Waar net iets meer verdieping te vinden is dan op school of de sportclub. Oprecht contact en soms wat confrontatie. Maar met zeker heel veel lol, gezelligheid, humor en plezier. Een programma met richtlijnen, maar dat ook flexibel is mochten jullie andere behoeften hebben.