Familieopstellingen

Iedereen is gekneed uit hetzelfde deeg maar niet gebakken in dezelfde vorm

Je plek in het stamgezin

De plek die je in het leven inneemt, heeft veel te maken met de plek die je in je stamgezin had. Hoe stond je ten opzichte van vader en moeder en ten opzichte van eventuele broertjes en zusjes.

Dit kunnen wij zichtbaar maken door mensen, die je familieleden representeren, ten opzichte van jou in de ruimte te plaatsen. Als je vroeger tussen je ouders instond dan plaats je iemand, die jou representeert, letterlijk tussen de twee mensen die je ouders representeren.

Als je dichter bij je vader dan bij je moeder stond, zet je iemand, die jou representeert, op die plek. Als de afstand tussen je ouders groot was, dan zet je de representanten ver uit elkaar, enzovoort. Op die manier ontstaat er een krachtenveld (een opstelling) die weergeeft hoe het vroeger bij jou thuis voelde en welke plek je daarin innam.

Door representanten, binnen de opstelling, een andere plek te geven zal hier het krachtenveld en de beleving van de mensen daarin, veranderen. Op die manier kunnen we een oplossing vinden. 

Magische liefde

Het kan zijn dat je vroeger taken op je hebt genomen die niet horen bij de plek van het kind, bijvoorbeeld zorgen voor een ouder. Deze taak is te groot voor een kind en omdat een kind dit doet uit (kinderlijke) liefde ontstaat er pijn en verwarring. De kans is groot dat iemand die dit als kind heeft meegemaakt, nog steeds op zoek is naar een oplossing voor de pijn en verwarring.

Bert Hellinger

Deze manier van opstellen is ontwikkeld door Bert Hellinger, een Duitse missionaris die bij de Zoeloes in Zuid Afrika werkte en deze methode van hen af keek. Hij heeft dit geïntegreerd met de contextuele gezinstherapie van Nagy. Zo ontstond een manier van werken waarin zichtbaar is of een systeem in balans is of niet.

Het opstellingswerk heeft zich in de loop der tijd verder ontwikkeld. Tegenwoordig worden er ook opstellingen binnen bedrijven gedaan om te kijken of het krachtenveld tussen de werknemers, de directie, de afnemers, de afdelingen, enzovoort in balans zijn en hoe dit verbeterd kan worden.

Opstellen van je verlangen

Franz Ruppert heeft de gezinstherapie van Nagy losgelaten en een methode ontwikkeld waarbij het verlangen van iemand het centrale punt van de opstelling is. Rondom het verlangen worden de elementen die daarmee te maken hebben, opgesteld. Binnen deze manier van opstellen ligt het accent meer op trauma en hechtingsproblematiek dan op gezinsdynamieken. 

"Het verleden is een spiegel voor het heden, en wie zijn eigen tijd, het heden, goed wil begrijpen en verstaan, dient geen algehele vreemdeling te wezen in de toestanden van het verleden, waaruit die van het heden haar oorsprong namen."    

S. van Glijn

Trainingen

3-daagse Systemisch werk en Emotioneel Lichaamswerk

Mannen jaartraject

Persoonlijk leidershap

In de ‘Tocht naar huis’ staat persoonlijk leiderschap centraal. Om man te worden moeten wij het huis van onze ouders verlaten. Eenmaal man geworden, kunnen wij weer terugkeren naar huis.

Traject training over openen, verbinden en vrij zijn

In een Jaartraining ben je langere tijd op weg met elkaar, in een vaste groep

Ik ken je zo goed dat ik je haast niet meer zie,

Ik wil je zien, voor het eerst

(Hannes Meinkema)

In deze training is er meer tijd om dat wat je ontdekt, ervaart en deelt een plek te geven en te laten beklijven.

Met welke bril op kijk jij naar de wereld?

Zie je angst, honger, tekort en schaarste? Of zie je liefde, 'er is genoeg' en overvloed? Hoe meer je het laatste ziet en ervaart, hoe meer Overvloed je ervaart in je leven en hoe meer je ontvangt in het leven.

Het werken met Familieopstellingen volgens grondlegger Bert Hellinger toont aan dat er een speciale verbinding bestaat tussen alle leden van de familie over generaties heen. We zijn allemaal systemisch verbonden. Ook in het gewone leven bestaan onzichtbare en niet voelbare verbindingen met familieleden die we niet eens kenden of nooit over hoorden.