Welkom om te beSTAAN - Benen (chakra 1)


Tijdens het BENEN verdiepingsblok ga je gericht onderzoeken wat jouw recht is om te beSTAAN.
Hoe welkom ben jij geheten in dit leven? Welke STAPPEN heb jij mogen zetten in jouw ontwikkeling en ben je hierin ondersteund of tegengewerkt?
STA je nog vaak aan de grond genageld en kunnen situaties aanvoelen als een blok aan je BEEN?

Hoe zou jij je leven nu vorm willen geven?

Als je veel vanuit je hoofd leeft, en/of slecht aanwezig kunt blijven in je lichaam is het interessant om te leren hoe je steviger op de BEEN kan komen. Je zult eerst mogen afdalen naar je VOETEN om het hoofd meer ontspanning te geven van al het denken. Dit noemen we "grounden."
Je zult meer bewust worden dat je reacties vaak gebaseerd zijn vanuit gevoelens van “toen” en je leert hoe je vanuit het “nu” mag gaan reageren. Je voeten en benen gaan dit blok je belangrijkste instrument zijn.
Na het ervaren van dit verdiepingsblok zul je meer grond onder je VOETEN voelen en meer duidelijkheid hebben wat jouw plek is in dit leven. 

Wat gaan we doen?

  • Waarnemen: je aandacht naar binnen richten, ipv op anderen en de buitenwereld. Zonder oordeel zijn over wat er bij jou is, alles mag er zijn.
  • Bewegen: door in beweging te komen gaat de energie in je lichaam stromen; spanning wordt ontspanning.
  • Ademen: veel spanning wordt vastgezet doordat er minder of tijdelijk niet geademd wordt. Via je ademhaling keer je telkens terug naar je lijf en dus naar het hier en nu. Door voller te ademen dan gewend, brengt je lichaam je in contact met “oude” ervaringen.
  • Expressie: gevoelens naar buiten brengen (blijdschap, huilen, boosheid); je laten horen, geluid maken en ervaringen delen met anderen is een belangrijk onderdeel. Depressie wordt expressie.
  • Contact: oogcontact maken, aanraken en (aan)geraakt worden. In het contact met een ander leer je jezelf pas echt kennen. De pijn ontstaat in contact, en kan ook alleen in contact helen.
  • Hartscontact maken: door contact te maken met je (gekwetste) hart kan je liefde weer meer gaan stromen en wordt ook je pijn geheeld.

De volgende opbouw komt telkens aan bod:

Opwarming: Bewegen en contactoefeningen op muziek
Exploratie: Onderzoeken wat aanwezig is lijfelijk en emotioneel
Doorstroming: Het lichaam opladen en stroming aanbrengen
Expressie: Ontladen van aanwezige spanningen door bewegen en geluidmaken.
Integratie: Beklijven van alles wat vooraf is ondergaan.
We gebruiken dans, contactoefeningen, inspannende en ontspannende oefeningen (b.v. meditatie, visualisatie, massage, geweldloze communicatie en creatieve werkvormen).

Algemene uitleg verdiepingsblokken:

Tijdens een basisweekend ELW of de avondcursus ELW kun je het onderzoek van je gehele lichaam aangaan om zo vastgeroeste patronen op te sporen. De verdiepingsblokken zijn bedoeld om de signalen van ieder lichaamsdeel nog verder te onderzoeken.

De ontwikkeling als kind is bepalend voor de rest van ons leven. Het spierstelsel ontwikkeld zich achtereenvolgens van beneden naar boven, Soms is het noodzakelijk dat het ene lichaamsdeel zich al begint te ontwikkelen om zo het lichaamsdeel eronder of erboven in staat te stellen zijn ontwikkeling te voltooien.

Deze specifieke ontwikkelingsfasen bepalen in hoeverre emoties in de persoonlijkheid worden opgenomen. Door allerlei situaties kan het zijn dat er blokkades in de ontwikkeling ontstaan waardoor men spierspanningen gaat opbouwen en het lichaam voortdurend in meer of mindere mate in een gespannen toestand verkeert.

Tijdens de verdiepingsblokken kun je in een veilige omgeving onderzoeken hoe de vorming van jouw lichaam zich heeft geëvolueerd en welke invloeden dat heeft gehad op fysiek en emotioneel vlak.
De verdiepingsblokken zijn bedoeld om de subtiele signalen van elk lichaamsdeel (opnieuw) te leren kennen en hier uiting aan te geven. Niet meer vanuit het overlevingsmechanisme van toen, maar vanuit een vrije vorm in het hier en nu. Het volgen van alle blokken geeft buiten de verdieping van elk lichaamsdeel, ook een verheldering hoe alle lichaamsdelen onlosmakend met elkaar verbonden zijn. Het is ook mogelijk om enkele of maar één blok te volgen, net daar waar jij behoefte aan hebt.
 

De folder ELW-basis folder inkijken en/of downloaden – PDF-pictogram ELW basis_2019.pdf.
De folder ELW-verdieping folder inkijken en/of downloaden – 

.

Datums

31 jan 2020 - 20:00 tot 2 feb 2020 - 17:00

Trainer(s)

Maud Offermans

Prijs: 
€ 392,50

incl. € 172,50 verblijf

Trainers

Maud Offermans

Maud Offermans

Zoals velen sjouwde ik in mijn leven met een te zware rugzak rond.
Ik heb me altijd anders gevoeld dan “wat heurt,” en heb mij een groot gedeelte van mijn leven aangepast ten dienste van mijn omgeving.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.