Doe wat je voelt en voel wat je doet - Buik (chakra 3)

Tijdens het BUIK verdiepingsblok ga je gericht onderzoeken wat jouw recht is om te HANDELEN. Om de gevoelens vanuit je bekken om te zetten naar daden heb je daadkracht nodig. Een dosis gezonde agressie om de daad bij het woord te voegen. Deze vormt zich in je BUIK. Agressie wordt in onze cultuur vaak als negatief beschouwd, waardoor de stroom om te creëren naar eigen behoefte vaak wordt onderdrukt of niet begrensd. Innerlijke frustraties en woede hopen op en buiken raken verkrampt. Maar ook moedeloosheid treedt toe en verslapte buiken ontstaan.

In hoeverre heb jij mogen doen wat je wilde? Ben jij ondersteund om je verlangen te leven? Ben je begrensd in je daden? Ben je iemand die moet “strijden” om je behoefte vervuld te krijgen, of ben je iemand die je behoeftes maar laat zitten? Hoe zou je het NU willen doen vanuit je volwassen “ik”?

Na het ervaren van het BUIK verdiepingsblok zal je  meer voeling  hebben hoe je in verbinding met anderen je eigen behoeftes kan vervullen.

Wat gaan we doen?

Waarnemen: je aandacht naar binnen richten, ipv op anderen en de buitenwereld. Zonder oordeel zijn over wat er bij jou is, alles mag er zijn.
Bewegen: door in beweging te komen gaat de energie in je lichaam stromen; spanning wordt ontspanning.
Ademen: veel spanning wordt vastgezet doordat er minder of tijdelijk niet geademd wordt. Via je ademhaling keer je telkens terug naar je lijf en dus naar het hier en nu. Door voller te ademen dan gewend, brengt je lichaam je in contact met “oude” ervaringen.
Expressie: gevoelens naar buiten brengen (blijdschap, huilen, boosheid); je laten horen, geluid maken en ervaringen delen met anderen is een belangrijk onderdeel. Depressie wordt expressie.
Contact: oogcontact maken, aanraken en (aan)geraakt worden. In het contact met een ander leer je jezelf pas echt kennen. De pijn ontstaat in contact, en kan ook alleen in contact helen.
Hartscontact maken: door contact te maken met je (gekwetste) hart kan je liefde weer meer gaan stromen en wordt ook je pijn geheeld.

​De volgende opbouw komt telkens aan bod:

Opwarming: Bewegen en contactoefeningen op muziek
Exploratie: Onderzoeken wat aanwezig is lijfelijk en emotioneel
Doorstroming: Het lichaam opladen en stroming aanbrengen
Expressie: Ontladen van aanwezige spanningen door bewegen en geluidmaken.
Integratie: Beklijven van alles wat vooraf is ondergaan.
We gebruiken dans, contactoefeningen, inspannende en ontspannende oefeningen (b.v. meditatie, visualisatie, massage, geweldloze communicatie en creatieve werkvormen). 

Algemene uitleg verdiepingsblokken:

Tijdens een basisweekend ELW of de avondcursus ELW kun je het onderzoek van je gehele lichaam aangaan om zo vastgeroeste patronen op te sporen. De weekenden rondom de chakra's zijn bedoeld om de signalen van ieder lichaamsdeel nog verder te onderzoeken.

De ontwikkeling als kind is bepalend voor de rest van ons leven. Het spierstelsel ontwikkeld zich achtereenvolgens van beneden naar boven, Soms is het noodzakelijk dat het ene lichaamsdeel zich al begint te ontwikkelen om zo het lichaamsdeel eronder of erboven in staat te stellen zijn ontwikkeling te voltooien.

Deze specifieke ontwikkelingsfasen bepalen in hoeverre emoties in de persoonlijkheid worden opgenomen. Door allerlei situaties kan het zijn dat er blokkades in de ontwikkeling ontstaan waardoor men spierspanningen gaat opbouwen en het lichaam voortdurend in meer of mindere mate in een gespannen toestand verkeert.

Tijdens de chakra weekenden kun je in een veilige omgeving onderzoeken hoe de vorming van jouw lichaam zich heeft geëvolueerd en welke invloeden dat heeft gehad op fysiek en emotioneel vlak.
De chakra weekenden zijn bedoeld om de subtiele signalen van elk lichaamsdeel (opnieuw) te leren kennen en hier uiting aan te geven. Niet meer vanuit het overlevingsmechanisme van toen, maar vanuit een vrije vorm in het hier en nu. Het volgen van alle deze weekenden geeft buiten de verdieping van elk lichaamsdeel, ook een verheldering hoe alle lichaamsdelen onlosmakend met elkaar verbonden zijn. Het is mogelijk om enkele of maar één chakra weekend te volgen, net daar waar jij behoefte aan hebt.


De folder ELW-basis folder inkijken en/of downloaden – PDF-pictogram ELW basis_2019.pdf.
De folder ELW-verdieping folder inkijken en/of downloaden – PDF-pictogram ELW verdieping_2019.pdf.


Op dit moment zijn er nog geen cursussen ingepland.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.